Menu

VoetreflexPlus Therapie

Is een natuurlijke therapie, een complementaire geneeswijze die ervan uitgaat dat organen en andere delen van het lichaam corresponderen met reflexzones op onze handen, voeten, gezicht en oren.

Complementaire zorg een waardevolle aanvulling

Complementaire zorg wil zeggen aanvullende zorg. Dat wil zeggen, dat de zorg die geboden wordt, niet de reguliere zorg vervangt of in de weg staat. Integendeel, voetreflexPlus is een waardevolle aanvulling bij de reguliere behandelmethoden.

In onze voeten weerspiegelt zich het hele lichaam. Wanneer je ziek of uit balans bent zijn er blokkades in deze zones te vinden. Deze zones kunnen pijnlijk of gevoelig zijn wanneer er druk op uitgeoefend wordt. Dat komt doordat afvalstoffen (deze bevatten veel urinekristallen) tijdens de massage tegen de zenuwuiteinden worden gedrukt. De blokkades kunnen de vrije stroming van Qi (energie) door de meridianen (energiebanen) verstoren. Meridiaanbanen zijn banen waar de levensenergie doorheen stroomt. Net zoals onze bloedsomloop, het lymfe- zenuwstelstel. Deze levensenergie stroomt door ons lichaam en heeft invloed op de werking van onze organen.

Als je elk orgaan gezond wil houden, moet de meridiaanbaan vrij zijn van blokkades

Door deze bokkades te masseren wordt er gezorgd voor een betere doorbloeding en komt de energiedoorstroming in de organen en weefsels weer op gang, dit zorgt ervoor dat afvalstoffen sneller worden afgevoerd en voedingstoffen beter worden aangeleverd. Het is daarom belangrijk om na de massage voldoende lauw water te drinken.

Massagetechnieken

De VoetreflexPlus massage is een combinatie van westerse en traditionele Chinese massage (TCM). De Chinezen combineren de westerse reflexzones met de meridiaanbanen en acupunctuurpunten. Hierdoor komt er een betere energiedoorstroming op gang waardoor het effect van de massage groter is.

VoetreflexPlus is echter GEEN vervanging van de regulier gezondheidszorg. Bij klachten dient u ook uw arts te raadplegen.