Menu

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website van Body and Beauty focus. Door de website te gebruiken stemt de bezoeker in met deze disclaimer.

ZORGVULDIGHEID
Body and Beauty focus heeft bij de samenstelling van de informatie op deze website grote zorgvuldigheid betracht. Helaas kunnen er onjuistheden op de website voorkomen, kan de inhoud onvolledig zijn of kan de informatie (tijdelijk) niet beschikbaar zijn. Body and Beauty focus aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid/ onjuistheden van de aangeboden informatie of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de informatie op deze website.

SITES VAN DERDEN
Deze website heeft hyperlinks naar websites van derden opgenomen. Hierbij is uiterste zorgvuldigheid betracht. Body and Beauty focus heeft geen controle over de inhoud van sites van derden waarnaar verwezen wordt en is daarom niet verantwoordelijk voor.

GEBRUIK VAN DE INFORMATIE
Het auteursrecht op deze website berust bij Body and Beauty focus of bij derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Body and Beauty focus. Het kopiëren, downloaden, vermenigvuldigen en/of bewerken van de informatie is op deze website dan ook alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming door Body and Beauty focus.